NCE Media

NCE Media utlyser 1 million til forprosjekter og idéutvikling

NCE Media er blitt tildelt en "Innovasjonsramme" på 1 million kroner hvor vi selv skal stå for utlysning og priortering av prosjekter. Fristene for å søke er 15. september og...

Skriv SkatteFUNN-søknaden din nå

Sender bedriften din inn SkatteFUNN-søknaden innen utgangen av 1. september kan 20 % av bedriftens forsknings- eller utviklingskostnader påløpt så langt i 2014 gi...

Informasjonsmøte 9. september: 850 millioner til innovasjonsprosjekter i bedrifter

Norges Forskningsråd lyser ut til sammen 850 millioner til innovasjonsprosjekter i bedrifter.

Speeddating betaler seg

For å dra nytte av deres kompetanse på internasjonal markedsføring knyttet Henchman & Goon kontakt med BI etter speeddating mellom medlemsbedriftene og FOU-miljøer i fjor...

Mediarena får NCE-status

Klyngeutviklingsprosjektet Mediarena i Bergen oppgraderes og tas inn i programmet for Norwegian Centres of Expertise (NCE).

Slik får din bedrift inntil 20% skattefradrag

MediArena oppfordrer klyngens medlemmer til å søke skattefradrag gjennom SkatteFUNN for kostnader forbundet med forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter).

Show & Tell: Norsk mobilspill-suksess til Bergen

Under sommeravslutningen for Show & Tell fikk deltakerne blant annet høre om den norske mobilspill-suksessen Dirtybit som velger å flytte fra Trondheim til Bergen.

- Digital aha-opplevelse

Omlag 20 journalister og kommunikatører deltok 11. juni på workshop i digital journalistikk i Bergen.

Inkubatoren i Nyskapingsparken søker gründere

Nyskapingsparken Inkubator tilbyr oppstartsbedrifter alt man trenger for en raskere og tryggere vei fra etablering til vekst. Søknadsfristen til neste opptak i inkubatoren på Marineholmen...

Studenter utvikler nye løsninger for mediebedriftene

- Det har vært gøy. Studentene er dyktige og kommer sikkert til å gjøre det bra når de skal ut i arbeidslivet, sier utviklingsleder Tove...

Imponerende idérikdom under Startup Weekend Bergen

30 deltakere fordelt på syv lag imponerte mentorer og dommere stort under Startup Weekend Bergen. Vinner ble Stock Vario med varslings-app for aksjehandlere.

Nyhetsbrev

Sosiale medier

Twitter @bergenmediarena

Nettstedet er levert av Kamikaze Media AS