NCE Media

Vizrt lanserer Opus - full TV-produksjon fra én og samme maskin

- Med Viz Opus er kringkastere ikke lenger avhengig av et stort og kostbart kontrollrom for å kjøre full TV-produksjon. De kan gjøre samme jobben fra én og samme datamaskin,...

Stor interesse for innovasjonsprogrammer

23 bedrifter fra medieklyngen møtte opp for å lære mer om mulighetene for å søke om støtte fra innovasjonsprogrammer da NCE Media arrangerte informasjonsmøte sammen...

NCE Media utlyser 1 million til forprosjekter og idéutvikling

NCE Media er blitt tildelt en "Innovasjonsramme" på 1 million kroner hvor vi selv skal stå for utlysning og priortering av prosjekter. Fristene for å...

Skriv SkatteFUNN-søknaden din nå

Sender bedriften din inn SkatteFUNN-søknaden innen utgangen av 1. september kan 20 % av bedriftens forsknings- eller utviklingskostnader påløpt så langt i 2014 gi...

Informasjonsmøte 9. september: 850 millioner til innovasjonsprosjekter i bedrifter

Norges Forskningsråd lyser ut til sammen 850 millioner til innovasjonsprosjekter i bedrifter.

Speeddating betaler seg

For å dra nytte av deres kompetanse på internasjonal markedsføring knyttet Henchman & Goon kontakt med BI etter speeddating mellom medlemsbedriftene og FOU-miljøer i fjor...

Mediarena får NCE-status

Klyngeutviklingsprosjektet Mediarena i Bergen oppgraderes og tas inn i programmet for Norwegian Centres of Expertise (NCE).

Slik får din bedrift inntil 20% skattefradrag

MediArena oppfordrer klyngens medlemmer til å søke skattefradrag gjennom SkatteFUNN for kostnader forbundet med forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter).

Show & Tell: Norsk mobilspill-suksess til Bergen

Under sommeravslutningen for Show & Tell fikk deltakerne blant annet høre om den norske mobilspill-suksessen Dirtybit som velger å flytte fra Trondheim til Bergen.

- Digital aha-opplevelse

Omlag 20 journalister og kommunikatører deltok 11. juni på workshop i digital journalistikk i Bergen.

Inkubatoren i Nyskapingsparken søker gründere

Nyskapingsparken Inkubator tilbyr oppstartsbedrifter alt man trenger for en raskere og tryggere vei fra etablering til vekst. Søknadsfristen til neste opptak i inkubatoren på Marineholmen...

Nyhetsbrev

Sosiale medier

Twitter @bergenmediarena

Nettstedet er levert av Kamikaze Media AS